BOHÁČEK, Adam. Realizace hrubé vrchní stavby bytového domu Brno, Sochorova [online]. Brno, 2016 [cit. 2023-01-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/62334. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb. Vedoucí práce Radka Kantová.

Uložit do Citace PRO