DUBEC, Marek. Atributová a topologická kontrola digitální mapy [online]. Brno, 2016 [cit. 2020-10-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/62343. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav geodézie. Vedoucí práce Jiří Ježek.
Uložit do Citace PRO