DOBRÁ, Zdena. Energetické hodnocení budov [online]. Brno, 2016 [cit. 2023-03-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/62348. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technických zařízení budov. Vedoucí práce Jiří Hirš.

Uložit do Citace PRO