ČECH, Martin. Nákupní centrum v Ivanovicích na Hané [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-5-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/62352. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav kovových a dřevěných konstrukcí. Vedoucí práce Milan Pilgr.
Uložit do Citace PRO