BÓNOVÁ, Kateřina. Analýza šíření trhliny pomocí J-integrálu [online]. Brno, 2016 [cit. 2023-02-07]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/62356. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební mechaniky. Vedoucí práce Jan Eliáš.

Uložit do Citace PRO