ANTL, Petr. Rodinný dům s provozovnou [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-9-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/62369. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Danuše Čuprová.
Uložit do Citace PRO