LUKEŠ, Michal. Tachymetrické zaměření krasové lokality u Babic nad Svitavou [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-5-6]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/62376. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav geodézie. Vedoucí práce Michal Kuruc.
Uložit do Citace PRO