ŽÁK, Radek. Koncertní stage [online]. Brno, 2016 [cit. 2020-11-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/62380. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav kovových a dřevěných konstrukcí. Vedoucí práce Jan Barnat.
Uložit do Citace PRO