ŠMARDOVÁ, Eva. Vzduchotechnika pro sídlo přepravní společnosti [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-9-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/62386. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technických zařízení budov. Vedoucí práce Olga Rubinová.
Uložit do Citace PRO