PIŠKULOVÁ, Veronika. Rodinný dům ve svahu [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-5-8]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/62387. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Jindřich Sobotka.
Uložit do Citace PRO