KRÁLÍK, Michal. Určení geotechnických a geologických charakteristik vybraných zemin a stanovení jejich vhodnosti pro zakládání staveb v Lískovci u Koryčan [online]. Brno, 2016 [cit. 2020-12-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/62388. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav geotechniky. Vedoucí práce Michaela Halavínová.
Uložit do Citace PRO