KUBEŠ, Pavel. Pokročilé vyhodnocení lomových testů vybraných horninových těles [online]. Brno, 2016 [cit. 2020-09-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/62390. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební mechaniky. Vedoucí práce Zbyněk Keršner.
Uložit do Citace PRO