FILIP, Václav. Skladovací hala [online]. Brno, 2016 [cit. 2022-12-06]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/62396. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav kovových a dřevěných konstrukcí. Vedoucí práce Miroslav Bajer.

Uložit do Citace PRO