TUŠL, David. Farma s ubytovacím zařízením [online]. Brno, 2016 [cit. 2023-02-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/62406. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Danuše Čuprová.

Uložit do Citace PRO