BÁTRLOVÁ, Petra. Bodově podepřená železobetonová deska podzemních garáží obchodního centra v Opavě [online]. Brno, 2016 [cit. 2023-02-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/62414. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav betonových a zděných konstrukcí. Vedoucí práce Michal Požár.

Uložit do Citace PRO