ŠAFÁŘ, Martin. Vliv povlakování na lomové chování ledeburitické oceli [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-6-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/6242. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav materiálových věd a inženýrství. Vedoucí práce Hynek Hadraba.
Uložit do Citace PRO