KUZMOVÁ, Barbora. Zhodnocení provozních parametrů kalových čerpadel [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-6-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/62421. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav vodního hospodářství obcí. Vedoucí práce Petr Hlavínek.
Uložit do Citace PRO