BALADOVÁ, Vendula. Tvorba účelové mapy v lokalitě Strání [online]. Brno, 2016 [cit. 2023-02-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/62422. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav geodézie. Vedoucí práce Petr Kalvoda.

Uložit do Citace PRO