POLANSKÝ, Dan. Analýza skladeb střech [online]. Brno, 2016 [cit. 2020-10-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/62425. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební ekonomiky a řízení. Vedoucí práce Petr Aigel.
Uložit do Citace PRO