CHROUSTOVSKÝ, David. Skladová hala v Polné - hrubá vrchní stavba [online]. Brno, 2016 [cit. 2023-01-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/62431. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb. Vedoucí práce Boris Biely.

Uložit do Citace PRO