HLAVÍNEK, Jakub. Katalog armatur pro tlakové stokové sítě [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-6-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/62434. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav vodního hospodářství obcí. Vedoucí práce Jan Ručka.
Uložit do Citace PRO