LIBŘICKÝ, Zdeněk. Rodinný dům s polyfunkcí [online]. Brno, 2016 [cit. 2022-05-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/62439. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Věra Maceková.

Uložit do Citace PRO