ŽENOŽIČKA, Filip. Vytápění bytového domu [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-5-6]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/62449. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technických zařízení budov. Vedoucí práce Marcela Počinková.
Uložit do Citace PRO