JANOVSKÁ, Michaela. Úprava vodního toku ve správě Povodí Dyje [online]. Brno, 2016 [cit. 2023-02-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/62456. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav vodních staveb. Vedoucí práce Hana Uhmannová.

Uložit do Citace PRO