KOMÁRKOVÁ, Markéta. Účinky obhospodařování půdy na fyzikální kvalitu podpovrchové vrstvy půdy [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-6-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/62459. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav vodního hospodářství krajiny. Vedoucí práce Ivana Kameníčková.
Uložit do Citace PRO