RODKOVÁ, Daniela. Teplovzdušné vytápění a chlazení rodinného domu [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-9-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/62460. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technických zařízení budov. Vedoucí práce Ondřej Šikula.
Uložit do Citace PRO