SMOLKA, Zdeněk. Silová duktilita asfaltových pojiv [online]. Brno, 2016 [cit. 2023-01-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/62468. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemních komunikací. Vedoucí práce Ondřej Dašek.

Uložit do Citace PRO