THORŽ, František. Emise, jejich měření a principy konstrukce systémů pro jejich snižovaní [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-9-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/6247. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Marián Laurinec.
Uložit do Citace PRO