SUROVEC, Daniel. Hangár pro malá letadla [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-5-9]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/62472. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav kovových a dřevěných konstrukcí. Vedoucí práce Michal Štrba.
Uložit do Citace PRO