KRÁLÍK, Ondřej. Umělecká škola v Brně [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-6-24]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/62473. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav architektury. Vedoucí práce Antonín Odvárka.
Uložit do Citace PRO