MRKÝVKA, Michal. Přírodní koupaliště pro malou obec [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-5-8]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/62475. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav vodního hospodářství krajiny. Vedoucí práce Michal Kriška-Dunajský.
Uložit do Citace PRO