FOGAŠOVÁ, Jana. Obnova fary ve Vyškově [online]. Brno, 2016 [cit. 2020-10-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/62477. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav architektury. Vedoucí práce Lea Vojtová.
Uložit do Citace PRO