ŠIMÁČKOVÁ, Marcela. Viskozimetrické studium chování systémů L-Lysinu a 6-aminokapronové kyseliny s hyaluronanem v oblasti nízkých koncentrací aminokyselin [online]. Brno, 2012 [cit. 2022-05-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/6248. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav fyzikální a spotřební chemie. Vedoucí práce Martin Chytil.

Uložit do Citace PRO