GRUBL, David. Rousínov, polyfunkční objekt na Sušilově náměstí [online]. Brno, 2016 [cit. 2022-05-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/62491. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav architektury. Vedoucí práce Lea Vojtová.

Uložit do Citace PRO