BUĎA, Vojtěch. Racionalizační projekt výroby vzduchových filtrů [online]. Brno, 2011 [cit. 2023-05-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/6252. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Pavel Rumíšek.

Uložit do Citace PRO