BASTL, Jiří. Využití penetračních zkoušek při návrhu plošných základů [online]. Brno, 2016 [cit. 2020-10-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/62524. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav geotechniky. Vedoucí práce Jan Štefaňák.
Uložit do Citace PRO