ČAJOVÁ, Mária. Metody oceňování nemovitostí na tržních principech [online]. Brno, 2016 [cit. 2020-10-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/62528. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební ekonomiky a řízení. Vedoucí práce Roman Staněk.
Uložit do Citace PRO