TŮMA, Pavel. Přerušení konstrukčních tepelných mostů [online]. Brno, 2016 [cit. 2020-10-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/62533. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav betonových a zděných konstrukcí. Vedoucí práce Jan Perla.
Uložit do Citace PRO