MOUKA, Jiří. Provozovna Lukov - hrubá vrchní stavba [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-9-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/62546. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb. Vedoucí práce Barbora Nečasová.
Uložit do Citace PRO