OLEJ, Otto. Rekonstrukce ulice Stromořadní a části ulice Břetislavova v Břeclavi [online]. Brno, 2016 [cit. 2020-11-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/62550. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemních komunikací. Vedoucí práce Michal Kosňovský.
Uložit do Citace PRO