MIČKOVÁ, Markéta. Bytový dům Brno Kopečná [online]. Brno, 2016 [cit. 2020-10-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/62553. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav architektury. Vedoucí práce Juraj Dulenčín.
Uložit do Citace PRO