JUREČKOVÁ, Zuzana. Chromatografické stanovení jednoduchých sacharidů ve vybraných nápojích [online]. Brno, 2012 [cit. 2020-10-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/6257. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie potravin a biotechnologií. Vedoucí práce Milena Vespalcová.
Uložit do Citace PRO