KOVÁŘ, Ondřej. Vývoj sídla podle jeho interpretace na mapách [online]. Brno, 2016 [cit. 2022-05-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/62585. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav geodézie. Vedoucí práce Ladislav Plánka.

Uložit do Citace PRO