FOITLOVÁ, Lucie. Tepelně-technické požadavky na budovy a jejich finanční návratnost/náročnost [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-9-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/62587. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební ekonomiky a řízení. Vedoucí práce Zdeněk Krejza.
Uložit do Citace PRO