SCHREIBER, Jiří. Řešení technologické etapy zastřešení průmyslového objektu v Jaroměři [online]. Brno, 2016 [cit. 2022-12-06]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/62592. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb. Vedoucí práce Václav Venkrbec.

Uložit do Citace PRO