CÍSAŘ, Milan. Vzduchotechnika polyfunkčního domu [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-5-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/62596. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technických zařízení budov. Vedoucí práce Pavel Adam.
Uložit do Citace PRO