NEUSCHL, Marcel. Monolitická stropní konstrukce - deskový skelet [online]. Brno, 2016 [cit. 2022-12-06]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/62597. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav betonových a zděných konstrukcí. Vedoucí práce Jan Perla.

Uložit do Citace PRO