KRAMÁROVÁ, Annamária. Hodnocení kvality stavebního díla [online]. Brno, 2016 [cit. 2022-05-16]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/62601. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební ekonomiky a řízení. Vedoucí práce Zdeněk Tichý.

Uložit do Citace PRO