VYSTRČILOVÁ, Kamila. Umělecká škola v Brně [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-5-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/62602. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav architektury. Vedoucí práce Jiljí Šindlar.
Uložit do Citace PRO