NĚMEC, Filip. Využití obnovitelných zdrojů pro polyfunkční dům [online]. Brno, 2016 [cit. 2020-10-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/62603. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technických zařízení budov. Vedoucí práce Marian Formánek.
Uložit do Citace PRO